Trứng cá tầm

Trứng cá tầm

Một trong những lý do nữa cho việc trứng cá tầm trắng đắt là trung bình một con cá tầm trắng phải có trên 20 năm tuổi mới bắt đầu có trứng. Do đó, rất hiếm để thưởng thức được trứng cá tầm tươi.

Trứng cá tầm

Trứng cá tầm

Trứng cá tầm, nổi tiếng là cá tầm Nga và có 3 loại: cá tầm trắng (beluga), cá tầm đen (osetra) và cá tầm sevruga và nhỏ li ti. Trứng của cá tầm trắng là có giá nhất trong 3 loại này, nó to hơn trứng của các loại cá tầm còn lại và có màu từ xám đen tới xám nhạt.