Tag: trứng gà Tam Hoàng

Trứng gà Tam Hoàng

Trứng gà Tam Hoàng

Để đạt 1 kg tăng trọng thì người nuôi phải tiêu tốn hết 2,2 – 2,5 kg thức ăn. Gà Tam hoàng đẻ khi 5 tháng tuổi, và đẻ khá năng suất, sản lượng trứng bình quân 150 quả/mái/năm (hoặc