Tag: thông tin về trứng gà

Thông tin cần biết về trứng gà

Thông tin cần biết về trứng gà

Theo tổ chức Tim mạch của Anh, mỗi người không nên ăn quá 4 quả trứng trong một tuần. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, không nên ăn quá 10 quả trứng một tuần. Bảo vệ gan