Tag: nơi bán trứng vịt bắc thảo

Trứng vịt bắc thảo

Trứng vịt bắc thảo

Trứng Bắc Thảo có lòng đỏ có mùi hăng, sốc, vị the và béo, lòng trắng ít mùi vị. Món này tương đối khó ăn, nếu ăn không quen. Trứng sau khi bóc bỏ lớp trấu và các nguyên liệu