Tag: giá bán trứng ngỗng

Trứng ngỗng

Trứng ngỗng

Ngỗng thường rất dễ nuôi, phù hợp với hoàn cảnh miền núi và những địa phương có nhiều bãi cỏ, khe lạch. Nuôi ngỗng có nhiều lợi ích, chúng ăn cỏm ăn rau là chính, ít phải dùng lương thực.