Tag: cung cấp trứng cá tầm

Trứng cá tầm

Trứng cá tầm

Một trong những lý do nữa cho việc trứng cá tầm trắng đắt là trung bình một con cá tầm trắng phải có trên 20 năm tuổi mới bắt đầu có trứng. Do đó, rất hiếm để thưởng thức được