Tag: cholesterol

Lòng đỏ trứng gà không làm tăng cholesterol

Lòng đỏ trứng gà không làm tăng cholesterol

Các nhà dinh dưỡng đã phá bỏ định kiến sai lầm đó đối với lòng đỏ trứng gà. Họ đã tiến hành nhiều thí nghiệm, đặc biệt là cho một số người ăn mỗi ngày 3 trứng gà trong suốt