Tag: bán Trứng đà điểu

Trứng đà điểu

Trứng đà điểu

Trứng đà điểu giàu calo, tương đương với trứng gà, nhưng lượng calo của trứng đà điểu lại khác. Ví dụ 1 quả trứng gà chưa qua chế biến khoảng 72 calo nhưng một quả trứng đà điểu tuy rất